Otoriterleşen Popülizm ya da Yükselen Yeni Otoriterlik – Uğur Eser

Kapitalizmin merkezinde patlak verdikten sonra Avrupa’yı ve dünyanın geri kalanını etkisi altına alan 2008...

Sanayi Strateji Belgesini (2011-2014) Yeniden Düşünmek – Uğur Eser

Türkiye Sanayi Stratejisi (2011-2014) (AB Üyeliğine Doğru) Yüksek Planlama Kurulunca 7 Aralık 2010 da...

Neoliberal Akılsallık, Devletin Yeni Aklı Ve Üniversiteler – Uğur Eser

Karl Polanyi “Büyük Dönüşüm” adlı eserinde sadece piyasalar tarafından düzenlenen ve yönetilen bir ekonomik...

İktisatın Krizi Ve İktisatta Yeni (Anaakım) Yaklaşımlar – Uğur Eser

Dışımızdaki sosyal gerçekliğin anlaşılması ve açıklanmasında izlenecek yöntemin ilk adımı ontolojik (varlıkbilimsel) ve epistemolojik...

Dünya Ve Türkiye Ekonomisinde 2017 Gerçekleşmeleri Ve 2018 Beklentileri – Uğur Eser

Neo-liberal kapitalist küreselleşmenin geride bıraktığımız yılda belki de en çok konuşulan konusu küresel işsizliğin...

Sanayi Politikası Olarak Meta Zincirleri Ya Da Meta Zincirleri Üzerinde Sanayi(Siz)Leşmek – Uğur Eser

Kapitalizmin küresel coğrafyasındaki en çarpıcı değişim 1980'lerden itibaren küresel ölçekte dünyanın farklı coğrafyalarına kaydırılan...

Uluslararası Yeni İş Bölümünde Meta Zincirlerinin Kazananları Ve Kaybedenleri – Uğur Eser

1970'lerin sonundan bugüne geçen süre içerisinde dünya ekonomisinin coğrafi/mekânsal haritası çok değişti. ABD'nin, küresel...

Neoliberal Popülist-Otoriterleşme, Demokrasi Krizi Ve Türkiye Deneyimi Üzerine Kısa Notlar – Uğur Eser

Güncel veriler 2008 Küresel Krizi'nden bu yana dünyada ve ülkelerin kendi içlerinde gelir ve...

Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar – Uğur Eser

Politik iktisat geleneğinin günümüz temsilcilerinden Marksist coğrafyacı David Harvey'in (2012:453) işaret ettiği gibi “kapitalizmin...

Dünya Yeniden Sanayiye Dönerken Türkiye Dünya Sanayinin Neresinde? – Uğur Eser (İTD 45)

21.yüzyılın ilk küresel krizi olarak tarihe geçen, “büyük durgunluk” olarak da nitelendirilen 2007-2008 krizi...