Dünyada Ve Türkiye’de Servet Eşitsizlikleri – Bayram Ali Eşiyok


Credit Swiss adlı kuruluş her yıl düzenli olarak “Küresel Servet Raporu” hazırlamakta, ülkelerin servet yapıları incelenmektedir. 2015 yılının Ekim ayında yayımlanan rapora göre servet eşitsizlikleri artarak sürmekte, servetin dünya ölçeğinde son derece eşitsiz dağıldığı görülmektedir. Servet dünya ölçeğinde az sayıdaki kişinin elinde toplanırken, servetin ülkeler ve kıtalar arasında da son derece eşitsiz dağıldığı görülüyor. 2015 Küresel servet raporunun bulgularına göre dünya serveti 250,145 milyar dolar olup (yaklaşık 250 trilyon), bunun %37.1’nin Kuzey Amerika ve %30’nun ise Avrupa kıtasında yer aldığı izlenmektedir. Dünya nüfusunun %12’sini barındıran Afrika kıtasının dünya servet payı ise sadece %1 oranında gerçekleşmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 62
Sayfa Aralığı: 14 - 20

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın