Edilmesi, İktisat Bölümü Mezunlarının İş Bulamaması Normal Mi? – Ümit K. Seyfettinoğlu, Mehmet Zanbak,Selim Çağatay


Yazıya kışkırtıcı bir başlık ve belki daha da kışkırtıcı bir cevapla başlıyoruz. Evet, mevcut koşullarda bizce her iki sorunun da cevabı “normal” ve “beklenendir”. Ömer Faruk Hoca’dan yazı çağrısı geldiği günlerde ilginçtir ki Akdeniz İktisat da bir süredir konu ile ilgili tartışmaların içindeydi. Hatta bu konuda seminer vb. gibi bir faaliyetin yapılması planlanıyordu. Bu sebeple, Ömer Faruk Hoca’ya özel bir teşekkürle başlıyoruz. Konuya arz ve talep açısından yaklaşmanın incelemeyi kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Konunun arz tarafında “iktisatçı” unvanını kazanan kişilerin sadece nicel büyüklüğü ve kazandıkları nitelikler/ beceriler değil, iktisatçıları yetiştiren eğitim sistemi1 , bir bilim dalı olarak iktisadın özellikleri ve diğer sosyal bilimlerden farkları da yer almaktadır. Ayrıca yine üzerinde durulması gereken bir konu “üniversite” kavramının yüklendiği evrensel görev ve sorumluluktur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 104
Sayfa Aralığı: 45 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. ... Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. ... Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın