Editöre Mektuplar – Editöre Mektuplar


Soğuk Savaş’ın 1989 yılında bitiminin ardından, iki kutuplu olan dünya sistemi tek kutupluluğa geçmiş ve oradan da çok kutupluluğa doğru yönelmiştir. Bu çerçevede de teknolojik alanda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler ile küresel işbirliğinin belirleyici gücü anlaşılmıştır. Birçok ülkede liberal ekonomiye geçiş, emperyal stratejilerin gelişmesinin önünü daha da açmıştır. Batılı sanayi ülkelerinin ağır sanayiden hafif sanayiye geçmesi ve gümrük duvarlarının kalkması sonucunda sermayenin ve sanayi mallarının sınırsız olarak dolaşımı sağlanmıştır. Bu gelişmelere ek olarak küresel ısınmaya dayalı, bilimsel çalışmalarda Arktika ve Antarktika şeklinde adlandırılan Kutup bölgelerinin doğal zenginliklere daha kolay ve daha ucuz yoldan ulaşımı kolaylaşmıştır. Bu bölgelerdeki gelişmelerin, dünya toplumunu jeostratejik, siyasi, ekonomik (enerji havzaları, balıkçılık ve yeni ulaşım rotaları açısından) ve ekolojik alanlar başta olmak üzere her yönde etkileyeceği söylemi giderek daha fazla dile getirilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 25 - 27

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın