Ekim Devrimi Sonrasında Rusya’da İktisat Politikaları,1917-26 – Oktar Türel


Bu yazı, kısa ve açıklayıcı Giriş’i ile birlikte, altı bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölüm’de Ekim Devrimi’nin önderi Vladimir Lenin’in 1917-21 yıllarında kaleme aldığı ve devrimin ekonomi politikası tercihlerini anlamamıza yardımcı olacak beş yazısı üzerinde duruyoruz. Üçüncü Bölüm’de devrim sonrasındaki ekonomi yönetiminin kurumsal bileşenleri tanıtılıyor ve bu bileşenlerin zaman içinde geçirdiği dönüşümler irdeleniyor. Dördüncü Bölüm’de ekonomideki iki temel sektörde (yani tarım ve sanayide) üretim örgütlenmesinin karakteristik özellikleri ele alınmış, Beşinci Bölüm’de 1917- 26 döneminin belli başlı ekonomik gelişmeleri üç alt dönem itibariyle özetlenmiştir. Altıncı (ve son) Bölüm, yazıyı sonuçlandırmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 85
Sayfa Aralığı: 4 - 17

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Araştırma - İnceleme, Araştırma - İnceleme - Kuram, Dünya Ekonomisi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Geç Barbarlık Çağı 1, Geç Barbarlık Çağı 2, Küresel Tarihçe, 1945-79, Uzun 19. Yüzyılda Orta Avrupa olarak sayılabilir.

Bir cevap yazın