Ekonomik Karmaşıklık Ve Teknolojik İlinti Bağlamında Bölgesel Akıllı Uzmanlaşma Yaklaşımı – Burcu Türkcan


Hausmann ve Klinger (2006) ürün uzayı (product space) kavramını geliştiren yazarlar olarak karmaşıklık ekonomisi alanına metodolojik açıdan önemli bir katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışmanın ardından Hausmann ve Hidalgo, 2009 yılında “Building Blocks of Economic Complexity” adlı çalışmalarıyla ürün uzayı yaklaşımını geliştirmişlerdir. Bu çalışmalar doğrultusunda Harvard ve MIT, Hausmann ve Hidalgo’nun da içinde bulunduğu bir araştırma grubu oluşturarak 2011 yılında “Ekonomik Karmaşıklık Atlası (The Atlas of Economic Complexity)”nı yayınlamışlardır. Söz konusu atlasta 2011 yılı itibariyle 128 ülkenin ekonomik karmaşıklık düzeyleri ölçülmüş ve haritalandırılmıştır. Takip eden yıllarda ise atlas sürekli güncellenmiş ve nihayetinde 250 ülke ve bölgeye dair 50 yıldan uzun bir zaman dönemi için karmaşıklık endeksi hesaplamaları yapılmıştır. Atlasta kullanılan ölçüm yöntemi hem ekonomiler arasındaki gelir farklılıklarını göstermekte hem de ekonomilerin büyüme ve gelişme kapasitelerini ortaya koymaktadır. Temel olarak bir ürünler ağ yapısı (network) oluşturularak bu, ürün uzayı (product space) olarak adlandırılmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 108
Sayfa Aralığı: 51 - 55

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın