Ekonominin Yumuşak Karnı: Dış Borçlar – B. Ali Eşiyok


Osmanlı İmparatorluğu 245 milyon sterline yükselen dış borçlarını ödeme imkânının bulunmadığını bildirmesi üzerine 1881 Muharrem Kararnamesi ile yabancı ve Osmanlı temsilcilerinden oluşan Düyun-u Umumiye İdaresi oluşturulmuştu. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun gelir kaynakları, borç yönetimi, iktisat politikaları yabancıların denetimine geçerek bağımsız politika izleme imkânı ortadan kalkıyordu. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıdan kalan borçları 1932 yılından itibaren ödemeye başlamış, 1952 yılına gelindiğinde ödemeler tamamlanmıştı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 39
Sayfa Aralığı: 27 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın