Emeğin Gelir Payı Azalıyor: Peki, Neden? – Orkun Çelik


Ricardo (1817)’nun gelir bölüşümünü, politik iktisatın temel sorunlarından biri olduğunu ifade etmesinden itibaren iktisat literatüründe bölüşüm sorunu sıklıkla tartışıla gelmiştir. Gelir bölüşümü içerisinde özellikle emek gelir payındaki gelişmelerin dikkate alınmasının nedenleri ise, Avrupa Birliği Komisyonu Raporu’nda (2007) şu şekilde sıralanmıştır: Bunların ilki, emeğin gelir payının, emek ve sermaye arasında ulusal gelir dağılımının boyutunu gösteren önemli bir gösterge olmasıdır. İkincisi, emek gelir payındaki değişimlerin ekonomik verimlilik ile de ilişkili olmasıdır. Örneğin, emek gelir payının trend düzeyinin üzerinde olması durumunda, reel ücret ve verimlilik arasındaki denge noktasına, istihdam ve ücret aşağı yönlü bir baskı uygulayacaktır. Son olarak, emeğin gelir payı dinamiklerinin, vergi matrahı yapısı ve toplam talebin farklı unsurlarıyla makroekonomik istikrarı etkilemesidir. Emek ve sermaye gelirlerine farklı vergi oranlarının uygulanması durumunda, faktör gelirlerindeki bir değişiklik mali gelirleri etkilemekte olup, bu durum bir ülkenin mali finans dengesi için önemli bir etkiye neden olabilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 98
Sayfa Aralığı: 101 - 109

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın