Emek Arzında Cinsiyet Eşitsizliği Kısıtı – Salih Barışık


Dünya nüfusu artışını devam ettirerek yaklaşık 7 milyara ulaşmıştır. Dünya da az gelişmiş ülkelerde nüfus artışı yaşanırken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde artan ortalama yaşam süresine paralel olarak nüfusta bir azalma meydana gelmektedir. Genellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan bu durum çalışabilecek işgücü bulamama yani emek arzının kısıtlanmasına neden olmaktadır. Yakın gelecekte bu ülkelerde emek kıtlığı ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Japonya, Almanya, Fransa, ABD ve Kanada gibi ülkelerde işgücü kıtlığı yaşanırken, bu ülkelerin yabancı işgücü göçü yoluyla emek arzını artırma çabasına girdikleri gözlenmektedir. Bu ülkelerden ABD, Kanada ve Avusturalya’nın yabancı ülkelerden göç çekebilerek emek talebini karşılayabilecek görünmesine karşın, diğer ülkeler için böyle bir olasılık tahmin edilmemektedir. Yakın gelecekte yaşanılacak emek kıtlığına çözüm bulabilmek için varolan nüfusun potansiyelini değerlendirmek için kadın işgücünden yararlanılabilir mi düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Kadınların işgücü potansiyelinden yararlanabilmede en önemli engel cinsiyet eşitsizliğidir. Bu amaçla dünyanın farklı bölgelerinde farklı yoğunlukta cinsiyet eşitsizliği insan hakları açısından da ele alınması gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 39
Sayfa Aralığı: 39 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Bir cevap yazın