Emek Piyasalarında Eşitsizlik ve Sendikal Örgütlenme – Nur Değerli


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun açıklamalarına göre, Temmuz 2020’de başlayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca Maltepe Belediyesi’nde istihdam edilen 1.588 çalışan 23 Şubat 2021’de greve çıkmıştır. 4 senedir ücretlerindeki düşüşleri belirterek greve başlayan işçiler 5.günde ücretlerde uzlaşınca grevi bitirdiler. İşçilerin grev sonucunda istedikleri ücreti kısmen de olsa almış oldukları dönemde bir bütün olan sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grevlerden bahsetmenin tam da sırası diye düşünüyorum. Wage-setting özelliğine sahip sendikalar, işçi sınıfının ücretleri ve çalışma standartlarını iyileştirerek daha güvenceli bir iş ortamı yaratmak için işverenler veya sendikaları ile uzlaşmaya varmaya çalışan emek piyasası kurumlarıdır. İşçilerin sermaye karşısındaki pazarlık gücünün zayıflamasını sağlayan kararlara karşı kolektif birer direnç mekanizmalarıdır. Sendikalar toplu pazarlık sürecinde işçi sınıfının içinde bulunulan ekonomik şartların mağduru ve kaybedeni olmamaları için ücretleri arttırmak için işveren ile uzlaşmaya çalışırlar. Eğer uzlaşma sağlanamazsa işçiler anayasal hakları gereği greve çıkabilirler. Literatürde sendikaların, pazarlık gücünün ve grevlerin ücretler üzerinde iyileştirici etkileri olduğunu kanıtlayan pek çok ampirik çalışma da mevcuttur. (Guschanci and Onaran,2018; Young and Zuletaa,2017; Kristal,2015.)

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 127
Sayfa Aralığı: 138-144

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın