eşitsizlik

Pandemi ve Sonrasında Gelir Dağılımı Eşitsizliği – Ceyhun Elgin

Pandemi sırasında açıklanan ekonomik  önlem paketlerinden mali  önlem paketinin, para politikası ya da makro-finansal...

İstatistiklerle Kadın ve Eşitsizlikler – Nuran H. Belet

Kadın ve erkek arasında var olan eşitsizliklerin giderilmesi, var olan ya da oluşabilecek engellerin...

Ekonomik Eşitsizlikler ve İktisat Deneyleri – Levent Neyse

Artık laboratuvarlarından çıkabilen ama gerektiğinde tekrar laboratuvara dönebilecek; büyük veri setlerine, resmi devlet kayıtlarına...

Emek Piyasalarında Eşitsizlik ve Sendikal Örgütlenme – Nur Değerli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun açıklamalarına göre, Temmuz 2020’de başlayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde uzlaşma...

Küresel Ekonomide Arayışlar – Hasan Ersel (İTD 63)

Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında...