Emperyalist Savaşın Yüzüncü Yılında… – Erinç Yeldan

Küresel Orta-Sınıfın Çözülüşü, Sanayisizleşme, Derinleşen Demokrasi Açığı ve Katılımcı Demokrasinin Çöküşü; bu yazımızın tam başlığı olacak idi. Böylesi uzun bir başlığın derginin editoryal sınırlarını zorlayacağını tahmin ettiğimden, İktisat ve Toplum’un yayın emekçilerine yardımcı olacak bu tür bir tanıtım başlığını kullanmayı tercih ettim. Yazının, ilk bakışta birbiriyle ilgisiz gözüken, ancak aynı bütünün parçaları olarak değerlendirmeyi uygun gördüğüm, birden fazla konusu var. İlki, can çekişen küresel kapitalizmin tarihteki ilk büyük emperyalist savaşının yüzüncü yıl dönümü olarak (öncesi ve sonrasıyla) “1914”ü anımsamak ve tartışmak; ikincisi, yirminci yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran ve “küreselleşme” diye adlandırılan kolektif yeni-emperyalist düşüngünün izlerini sürmek; son olarak da küresel dünyada ortaya çıkan iktisadi dönüşümlerin Türkiye özeline yansımalarını tartışmak

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 40
Sayfa Aralığı: 21 - 27

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın