Endüstri 4.0 Ve Türkiye’de İşgücü Piyasasına Dair Öngörüler – Burcu Nazlıcan Doğru


Sanayi Devrimi’nden sonra gerçekleşen her teknolojik gelişme, farklı yeteneklere sahip insanlara duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Endüstriyel devrimlere baktığımızda insan kas gücünün yeri her bir devrimle daha da azalmıştır. Hannover Fuarı’nda duyulmaya başlanan dijital dönüşüm, gerek farklı yetkinlikler taşıyan işgücüne gerekse yeni iş modellerinin oluşumuna ortam hazırlamaktadır. Dördüncü Sanayi Devrimi’ne, gereksinim olarak yaklaşılmasının nedeni Çin’in emek-yoğun üretim ile elde ettiği küresel piyasadaki rekabet gücüdür. Çin’in ucuz insan gücüne dayalı üretimine karşı, Batı yeni bir dönüşümün içindedir. Pazara çıkış hızının artırılması, değişen müşteri taleplerini üretim hattını durdurmadan cevaplayabilecek kadar esnek üretim hatlarına sahip olunması ve Çin’den daha ucuza üretim yapabilecek verimlilikteki üretim hatlarının oluşturulmasına dayanan 3 madde ile Doğu’daki fabrika algısı Batı’ya kaydırılmaya çalışılmaktadır (Ersoy, 2016). İnsanın pahalı ve hata yapma payının çok yüksek olarak nitelendirilmesi, emeğin sermaye ile ikamesini ortaya çıkarmıştır (Schwab, 2016). Montaj hatlarında gerçekleştirilen ve yapılışının tekrara dayalı olduğu işlerin otomasyona devredilmesi niteliksiz işgücü istihdamını kısa dönemde azaltıcı bir etmendir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 109 - 112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın