Enflasyon Hedeflemesi, Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı Ya Da İstikrar Her Şey Midir? – B. Ali Eşiyok


1980’li yıllar ile hız kazanan neo-liberal yeniden yapılanma politikaları ile birlikte merkez bankalarının işlevi de değişmiş, merkez bankaları 1950’li ve izleyen yıllarda olduğu gibi kalkınmanın temel bir aktörü olarak değil, fiyat istikrarının ve daha genel anlamda finansal istikrarın bir bileşeni olarak hareket etmeye başlamıştır. Ancak burada gelişmiş (metropol) ülkelerin merkez bankaları ile Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı çevre ekonomilerin merkez bankalarının arasındaki önemli farklılığa da işaret etmek gerekir. Günümüz dünyasında metropol ülkelerin merkez bankaları (FED-ABD Merkez Bankası ve ECB-Avrupa Merkez Bankası) başta olmak üzere, finansal sistemin organizasyonunda ana işlevi görmekte, aldıkları kararlar ile çevre ülkelerin merkez bankalarının kararlarına etkide bulunarak, çevre ülkelerin bağımsız politika uygulama imkanını büyük ölçüde sınırlandırmaktadırlar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 53
Sayfa Aralığı: 33 - 41

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın