Et Voilà Godot: Karl Marx – Yaman Örs


Genelde bilindiği gibi, düşünceleri, görüşleri, Akademik Felsefenin evrimindeki yeri çok tartışma konusu olan 19. yüzyıl (ikinci yarısının) felsefecisi Friedrich Nietzsche’nin çok tanınmış bir kitabı, “Ecce Homo” (“İşte İnsan”) başlığını taşımaktadır. Yazarınızın kendini ondan oldukça uzak olarak gördüğü bu felsefecinin ‘üstün insan’ kavramı da iyi bilinir. Her durumda, bu yazının başlığının onun söz konusu kitabının adından esinlenerek konduğunu düşünmek güç olmasa gerektir. Ancak bunların yanında, Karl Marx’la Nietzsche’nin, çağlarının başkaldırıcıları olmalarının dışında, felsefeci ve kişi olarak birbirinin nerdeyse tam karşıtları olmalarına bu bağlamda değinmek gerekir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 38
Sayfa Aralığı: 77 - 85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın