Evrimci – Kurumsalcı İktisat – Vedit İnal


Kurumsalcı iktisat, Neoklasik İktisat’ın sosyal ve tarihsel olmayan, statik analizine karşı çıkan ve iktisadı bir sosyal bilim olarak gören bir iktisat okuludur. Bu okul, kurumlara yapılan vurgunun öne çıktığı ‘Yeni’ Kurumsalcı İktisat ve kurumların yanısıra evrimin de vurgulandığı ‘Eski’ Kurumsalcı İktisat şeklinde ikiye ayrılabililir. Thorstein Veblen (1857-1929) ‘Eski’ Kurumsalcı İktisat’ın kurucusu olarak kabul edilir. Onun yanısıra, öğrencisi Wesley Mitchell (1874-1948) ile sosyal tarihçi ve Henry George’un takipçisi J. R. Commons da (1862- 1945) kurucular arasında sayılır. Neoklasik bir kökenden gelmesine rağmen, Veblen’le birlikte Evrimci İktisadın kurucuları arasında sayılan Joseph Schumpeter de (1883- 1950) yaklaşımın gelişmesine katkıda bulunmuş önemli isimlerindendir. Günümüzde ise ‘Eski’ Kurumsalcı İktisatçılarla anılan, Richard Nelson (1930), Sidney Winter (1935), Geoffrey Hodgson (1946) gibi isimlerden bahsedilebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 13 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın