İktisattan Politik İktisada – Vedit İnal

1970’lerde “Politik İktisat” yeniden ortaya çıktı ama bu sefer, ana-akım neoklasik iktisada eleştirel bir...

Az Gittik Uz Gittik, Bir Arpa Boyu Yol Gittik: Birinci Kısım – Vedit İnal

Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri uzunca bir süredir iktidarda oldukları zaman aralığında ülkenin hızla...

Genel Teori’ye Giden Yol: Keynes’in Entelektüel Oluşumu – Vedit İnal

 1. Keynes’in Gençlik Yılları  John Maynard Keynes 1883’de Cambridge’de doğdu. Babası John Neville Keynes...

Evrimci – Kurumsalcı İktisat – Vedit İnal

Kurumsalcı iktisat, Neoklasik İktisat'ın sosyal ve tarihsel olmayan, statik analizine karşı çıkan ve iktisadı...

Az Gittik Uz Gittik, Bir Arpa Boyu Yol Gittik: İkinci Kısım – Vedit İnal

İktisat Ve Toplum Dergi’sinin 42. sayısında yayınlanan bu yazının ilk kısmında ülkelerin kişi başına...