Evrimci Makro İktisat, Anaakım İktisadının Parçası Olabilir Mi? – Ercan Eren


İktisadi kriz dönemlerinde anaakım iktisatta sorgulamalar ve yeni paradigma arayışları hızlanmaktadır. İktisatta güncel tartışmalardan biri, 2008 krizinin öngörülememesi üzerinedir. Bu çalışmada, öngörü sorununun temelinde denge anlayışının yattığı tezi üzerinde durulmaktadır. Denge yerine, evrimci bir yaklaşıma dayanan denge-dışılığın veya dengenin yokluğunun daha açıklayıcı olacağı savunulmaktadır. İktisatta denge ve evrim kavramlarının, özellikle fizik ve biyoloji temelli bir geçmişi vardır. Fizikte son yüzyıldaki gelişmeler, biyolojide öne çıkan evrim kavramını da içermektedir. Evrimi kalkış noktası olarak alan makroiktisat, krizleri daha iyi açıklayabilir ve çözüm önerilerinde bulunabilir mi? Bu konuda bilgisayar bilimindeki olağanüstü gelişmeler, kısmen iyimser olmamıza yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, doğrusal olmayan algoritmik kompütasyonun sağladığı olanaklar çerçevesinde evrimci makro iktisadın anaakım iktisadının parçası olabileceği ileri sürülmektedir. Makalede ilk bölümde denge-evrim ikilemine, ikinci bölümde evrimci iktisada değinilmektedir. Son bölümde ise evrim temelinde bilimde gelişmelerin bilgisayar biliminin katkısı çerçevesinde iktisada etkileri ele alınmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 13 - 18

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın