Ey Yüksek Teknoloji! Geldiysen, Masaya İki Kere Vur! – Aykut Lenger


On yıllar süren savaşlardan çıkmış, sermaye birikimi olmayan, insan kaynağı yetersiz, tarımsal ekonomiye dayalı, dışa bağımlı, altyapı yatırımları eksik, yoksul, yorgun bir ülkede sanayi mi kurmak istiyorsunuz? Hayal gibi! Biraz anakronizm olacak ama “Hayallerinin peşinden git.” düsturunu 1920’lerin Türkiye’sinde izleyecekseniz, -ki bugünlerin kişisel gelişim kitaplarının ya da sosyal medyanın didaktik paylaşımlarının vazgeçilmez ve pek klişe bir mesajıdır- önce sanayiyi teşvik etmek için bir kanun çıkaracak; özellikle 1929 Bunalımı’nın getirdiği ekonomik ortam nedeniyle teşviklerin yetmediğini görünce de, bir program çerçevesinde sanayi yatırımlarını devlet öncülüğünde yapacaksınız. Cumhuriyet’i kuran kadroların İzmir İktisat Kongresi’nde kendini belli eden, tümüyle piyasa güçleri tarafından kurgulanan ve yürütülen bir ekonomi tasarımına dayanan ideolojiye ikna olmuş hallerinin, 1930’larda bu ideolojiyi tereddütle karşılar hale dönmesinin nedeni, piyasa güçlerinin bir ekonomiyi yönlendirmedeki başarısızlığı değildi. Kendi haline bırakılsaydı, pekâlâ ekonomi kendi dinamikleriyle işler, neyin nasıl üretileceği ve nasıl paylaşılacağı sorunlarını rahatlıkla çözerdi. Buradaki mesele, bu çözümlerin ideal olarak istenen çözümler olmamasıydı, çünkü mevcut kaynak donanımıyla ekonominin yüksek gelir, üretim, sermaye birikimi, istihdam vb. hedeflerin tutturulmasında piyasa güçleri yetersiz kalmaktaydı

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 88
Sayfa Aralığı: 25 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Aykut Lenger, 29 Ekim 1969 yılında İzmir'de doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden Lisans, 1998 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1995 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak katıldı. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde Doktora çalışmalarına başlayan Lenger, Türkiye Bilimler Akademisi Bursuyla, 2003 yılında bir yıl süreyle İtalya'nın Pisa kentinde bulunan Scuola Superiore Sant'Anna adlı üniversitenin Labrotorio di Economia é Management bölümünde konuk araştırmacı olarak bulundu. 2004 yılında Doktora derecesini aldı ve 2005 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent olan Lenger, halen Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma yönelimi teknolojik gelişme ve yenilik ekonomisi, sanayi dinamikleri, verimlilik ve etkinlik analizi, ulusal ve bölgesel kalkınma olan Lenger'in uluslararası düzeydeki kongre ve toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın