Aykut Lenger

Aykut Lenger, 29 Ekim 1969 yılında İzmir'de doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden Lisans, 1998 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1995 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak katıldı. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde Doktora çalışmalarına başlayan Lenger, Türkiye Bilimler Akademisi Bursuyla, 2003 yılında bir yıl süreyle İtalya'nın Pisa kentinde bulunan Scuola Superiore Sant'Anna adlı üniversitenin Labrotorio di Economia é Management bölümünde konuk araştırmacı olarak bulundu. 2004 yılında Doktora derecesini aldı ve 2005 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent olan Lenger, halen Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma yönelimi teknolojik gelişme ve yenilik ekonomisi, sanayi dinamikleri, verimlilik ve etkinlik analizi, ulusal ve bölgesel kalkınma olan Lenger'in uluslararası düzeydeki kongre ve toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Osman Aydoğuş Anısına – Aykut Lenger, Şiir Erkök Yılmaz, Oğuz Oyan, Mehmet Uğur

Anılarımızda hep yaşayacaksın. OSMAN İÇİN İnsanoğlunun yaşamın anlamını sorgulaması, derin felsefi analizleri gerektirir. Neden...

Ey Yüksek Teknoloji! Geldiysen, Masaya İki Kere Vur! – Aykut Lenger

On yıllar süren savaşlardan çıkmış, sermaye birikimi olmayan, insan kaynağı yetersiz, tarımsal ekonomiye dayalı,...

Ekonomi – Demokrasi Tartışması – İlhan Tekeli, Sübidey Togan,Mahfi Eğilmez,Aykut Lenger,Süleyman Değirmen

Neoliberal politikaların 1970'lerde küresel bağlamda yaygınlaşmasıyla ardı ardına meydana gelen küresel krizler, ülkelerde farklı...

Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde İsti̇hdam Çarpanları – Aykut Lenger

Türkiye Ekonomisinin uzun yıllardır sürgit sorunlarından biri olan işsizlik, topyekün toplumsal gönencimiz karşısındaki en...