Fay Hatlarımızdan Biri: Bölgesel Eşitsizlikler Ve Ana Akım Yaklaşımına Alternatif Bir Öneri – Bayram Ali Eşiyok


Türkiye gibi bölgesel eşitsizliklerin şiddetli yaşandığı koşullarda teşviklere ve kamu sabit yatırımlarına dayalı araçlar etkin sonuçlar üretememekte, bölgeler arasındaki gelişme farklılıkları daha da derinleşmektedir. Makalede, bölgesel eşitsizliklerin giderek derinleştiği koşullarda bölgesel eşitsizlikleri gidermenin ancak yeni bir yaklaşımla mümkün olacağı ileri sürülmekte, bölgesel kalkınma planlarına ve üretken sektörlerde kamu sabit yatırımlarına dayalı bir yaklaşımla bölgesel eşitsizliklerin göreli olarak hafifletilebileceği ileri sürülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 68 - 74

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın