“Filozoflar”In Godot’sal Dramı – Yaman Örs


Godot’yu Beklerken’in metnini okuyanlar, Samuel Beckett’in yapıtına açıklayıcı bir alt başlık eklediğini bileceklerdir: “İki perdelik bir acıklı komedi”. Ben ise bizim buradaki “filozoflar” (ve “felsefeciler”) bağlamımızda, oyunun tanıtımının biraz yumuşatılması amacıyla başlıkta “güldüren dram” anlatımını yeğledim. Bu dramdaki “Godot’sal” nitelendirmesinin anlamı ise, bir yandan yazının okunması sırasında, öte yandan yazarınızın zaman içinde elinizdeki dergide çıkan değişik yazılarında işlenen “Godot, felsefe, felsefeciler” konusunun değişik yönlerinin anımsanmasıyla ortaya çıkacak olmalıdır. “Filozof”’ ve “Felsefeci” ayırımını ise, bu yazıların bir bölümünde yapmıştım. Buna göre ve çok öz olarak, terimlerden birincisi, kendine göre dizge (“sistem”) kuran Büyük Ussalcılar (“rasyonalistler”) ya da sürüp giden etkileri bulunan düşünceler üretmiş Büyük Duyusalcılar (“Empirisistler”) anlamındadır. Salt “felsefeciler” ise, felsefe öğreten ve/veya yapanlar arasında hangi akımdakiler olursa olsun, Büyüklerin görüş ve değerlerini benimsemiş ve savunan kişilerdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 44
Sayfa Aralığı: 53 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın