Finans Piyasası Gemlenemiyor – Küreselleşmenin Nimetleri


Küresel mali ve ekonomik kriz dolayısıyla, uluslararası finans piyasalarına çekidüzen verilmesi siyasetin öncelikli konuları arasına girdi. Ama denetleme ve düzenlemede ilerleme kaydedilemedi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 16
Sayfa Aralığı: 102 - 104

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın