Finansal İpek Yolu: Malezya Ve Türkiye – Muhammed İslami Önal


Dünyamız daha önce görülmemiş bir şekilde bir değişim ve gelişim sürecinden geçmektedir. Yeni kuralların oluşturulduğu, daha önce uygulanması zor görünen en iyi standart ve uygulamaların bugün yetersiz kaldığı radikal bir dönem yaşanılmaktadır. Yeni normal düzen olarak adlandırılabilecek bu süreçte ayakta kalabilmenin yolu ülke olarak kendi değişimimizi ve gelişimizi kendi elimizle hızlandırmak, buna uygun politika seçenekleri oluşturmak, alternatif çıkış politikaları geliştirmek büyük önem arz etmektedir. Küresel ekonomi son küresel krizle birlikte hane halkından başlayıp devlet katına doğru çok ciddi bir borç krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Mevcut durumda karşılaşılan sorunlarla daha önceki dönemlerde de karşılaşılmıştır. Ancak günümüzde yaşanan sorunları geçmişin çözüm yolları yeterli düzeyde ele alamayabilir, 1997 krizindeki Malezya örneğinde olduğu gibi alternatif kriz yönetimi yolları aranmalı ve denenmelidir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 44
Sayfa Aralığı: 35 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın