Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar – Uğur Eser


Politik iktisat geleneğinin günümüz temsilcilerinden Marksist coğrafyacı David Harvey’in (2012:453) işaret ettiği gibi “kapitalizmin tarihsel coğrafyası gerçekten etkileyici.. ve kapitalizm 1970’lerden bu yana çok farklı çalışıyor”. Kapitalist ülkelerdeki gelir ve servet eşitsizliklerindeki artış, düşen büyüme, gerileyen üretkenlik ve yükselen borçlanma neoliberalizmin “tek çare piyasa” (piyasa her sorunu çözer) söylemini paylaşanlarda hayal kırıklığı yaratmış durumda. Finans kesiminin yardımıyla başvurulan para bolluğunun yarattığı yapay büyüme ya da büyüme illüzyonları da artık tükenmiş görünüyor. Kapitalist ülkeleri yeniden istikrarlı bir büyüme rotasına sokmanın olanaksızlığı 1980’lerden bu yana uygulanan neoliberal politikaların politik meşruiyetini tartışmaya açmış bulunuyor. Streeck (2016:123) finansallaşmanın baskısı altındaki ülkelerde ekonominin istikrarsızlaştığı, siyasetin etkisizleştiği ve ulus devletlerin fiili egemenliklerinin aşınmasıyla birlikte liberal değerlerin yerini otoriterleşme eğilimlerinin aldığı yeni bir “postdemokrasi müsamere” dönemine girildiği görüşündedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 33 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın