Freud, Felsefe, Felsefeciler – Yaman Örs


Yazımın girişinde, çok tanınmış bir ruhbilimci olan Erich Fromm’un bir yapıtında Karl Marx ve Sigmund Freud’un yaklaşımlarıyla, daha doğrusu ortaya koydukları görüşlerle ilgili olarak yaptığı bir karşılaştırmaya değinebilirim. Fromm bu ilginç kitabında (Fromm, 1963), Marx ve Freud’un ortaya koyduklarından birtakım sonuçlar çıkarmaktadır. Kuşkusuz bunları burada ayrıntılı olarak tartışamayız; ancak bu konuda çok öz olarak şunu söyleyebiliriz. İnsancıl bir toplumculuğu (sosyalizmi) benimsediğini söyleyen ve Doğu ile Batı’daki hümanizma akımlarının beklentilerine değinen Fromm’a göre bu iki “kuram” arasında saptanabilecek ve temel diyebileceğimiz bir ayırım şudur: Toplumculuk, psikanalize göre, onunla karşılaştırılmayacak ölçüde büyük bir tarihsel öneme sahiptir (Fromm, 1963, s. 146-160).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 82 - 90

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın