Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerde Katma Değerin Teknolojik Yapısı – Bayram Ali Eşiyok


Klasik tanıma göre bir ülkenin kalkınması, üretim yapısının tüketim mallarından yatırım mallarına kayması demektir. Günümüz koşullarına göre ise üretim yapısının yüksek teknolojiler temelinde, yüksek katma değer üreten sektörler ekseninde yeniden yapılanması/dönüşümü anlamına gelmektedir. Daha fazla ileri teknoloji kullanılarak işçi başına katma değer olarak ifade edilen verimlilik düzeyi artırılmakta, bu da artan üretim ve rekabet gücü ile sonuçlanmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 61
Sayfa Aralığı: 10 - 16

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın