Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerin Büyüme Performansı: 1960-2011 – B. Ali Eşiyok


Büyüme sürecinde önemli gelişmeler kaydeden gelişmekte olan ülkelerin deneyimleri incelendiğinde, büyümenin temel olarak teknolojik gelişmeye ve teknolojik gelişmenin öncelediği verimlilik artışlarından kaynaklandığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, hızlı sermaye birikim süreci bir yandan içerilmiş (embodied) teknolojik gelişmeye neden olurken diğer yandan içsel olarak artan eğitim harcamaları nedeniyle yükselen eğitim düzeyine neden olmakta, bu da hızlı üretim (verimlilik) ve rekabet gücünün artışı ile sonuçlanmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 29
Sayfa Aralığı: 45 - 57

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın