“Gerçekçi Bilim” Ve İktisat – Ercan Eren


19. yüzyıl iktisadı ile sonraki dönemlerin iktisadı arasında belirgin bir fark dikkati çekmektedir. 19. yüzyıl iktisadında pozitif iktisat (teori), normatif iktisat ve sanat (uygulama) iç içedir. Politik ekonomi (political economy) kavramı üçünü de kucaklamaktadır. Örneğin, Mill’de üretim (evrensel bilim), iktisat politikası (sanat), bölüşüm (eşitlik, adalet) ayrımı politik iktisat içinde yapılmaktadır. Aynı durum oldukça yanlış biçimde sadece pür ekonomi yaptığı zannedilen L. Walras için de geçerlidir. Walras’ta politik iktisat içinde pür ekonomi, sosyal ekonomi (moral iktisadı) ve problem çözme (uygulamalı iktisat, sanat) ayrımı yapılır ki amaç adalet ve özgürlüğü (sosyal ekonomi, moral iktisadı) birlikte gerçekleştirmektir. 20. yüzyılda, özellikle L. Robbins’e2 atfedilen normatif iktisadın etik ve öznel değerler içerdiği nedeniyle nesnel olmadığı, dolayısıyla (pozitif) bilimin dışında olduğu görüşü, soğuk savaş ikliminin de etkisiyle, Ortodoks iktisadın temelini oluşturmuştur. Pozitif iktisat, normatif iktisat ve uygulamalı iktisat birbirinden kopmuştur. İktisattaki uzmanlaşma bu ayrımın derinleşmesine yardımcı olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 100
Sayfa Aralığı: 49 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın