Gülten Hocadan Neoliberalizmin 35 Yıllık Macerası – Osman S. Arolat


Hoca kitabında diğer bölümlerde 1980’lerden başlayarak neoliberalizmin 35 yıllık tarinçesini ve 2000’li yıllarda küreselleşme kelimesinin yerleşmesinin ardındaki gelişmeleri ele alıyor. Finansallaşma ve 2008 krizinden ABD ve İngilterenin eş anlı etkileşmesine değiniyor. Kapitalizmin bir istikrarsızlık kaynağının “artık” sorunu olduğu konusu ile sermayenin rant arayışı ve krizler üzerinde duruyor. İşçi ücretleri ve İşsizliği yeni bir bölümde ele aldıktan sonra son bölüm olarak “günümüze ve geleceğe bakış” başlığını açıyor. Bitirirken başlıklı bölümde neoliberalizm üzerine son bir değerlendirmesini ortaya koyuyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 69
Sayfa Aralığı: 58 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1942 yılında Ankara’da doğan Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde yaptı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1965 yılında profesyonel oldu. O günden bu yana gazetecilik mesleğini sürdürüyor.

Bir cevap yazın