Gümrük Birliği Anlaşması’nın Dış Ticaret(Cari İşlemler Açığı) Üzerindeki Etkisi: İthalatta Asyalaşma – B. Ali Eşiyok


1 990’lı yıllara göre 2000’li yıllarda giderek artan dış ticaret ve cari açıkların arkasında 2000’li yıllarda değerlenen TL ile birlikte, dahilde işleme rejimi ve bu çalışmanın nesnesini oluşturan Gümrük Birliği anlaşması yatmaktadır. Türkiye Gümrük anlaşması gereği, AB dışındaki üçüncü ülkelere AB’nin ortak gümrük tarifesi yükümlülüğünü kabul etmiş, bu yükümlülükten muaf olan ülkeler ise Türkiye’ye karşı rekabet güçlerini yükselterek Türkiye’nin dış ticaret açıkları üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin 2000’li yıllarda giderek şiddetlenen dış ticaret açıkları AB ile yapılan ticaretten değil, AB dışındaki üçüncü ülkelerden, bu çalışmada da ampirik olarak çözümlendiği üzere Asya ülkelerinden kaynaklanmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 35
Sayfa Aralığı: 45 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın