Günümüz Kapitalizminde Finansın Rolü Üzerine Birkaç Not – Özgür Orhangazi


1 970’lerin sonundan itibaren finansal piyasa, kurum ve araçların ekonomi içerisindeki boyutları ve önemi, özellikle ABD’de hızla artışa geçti. 1980’ler ve 1990’ların finansal liberalleşme ve deregülasyon dalgasını takiben finansal piyasaların genişliği, rekor düzeylere ulaştı. 2007-08 Krizi ve peşi sıra gelen uzun durgunluk dönemi, finansal piyasalardaki genişlemenin ve finansal araçlardaki çeşitlenmenin hem boyutlarını hem de iktisadi ve toplumsal maliyetlerini gözler önüne serdi. Yaşanan krizin büyüklüğü ve 1930’lara benzer bir küresel durgunluğa yol açma ihtimali göz korkuturken, yeni bir finansal regülasyon döneminin başlayacağı beklentisine rağmen, gerek ABD’de gerekse Avrupa’da merkez bankaları ve hükümetler esas olarak batmanın eşiğine gelen devasa finansal kurumları kurtarmaya ve finansal piyasaları canlandırmaya yönelik politikalar uygulamayı tercih ettiler. Federal Reserve ile Avrupa Merkez Bankası’nın “miktar rahatlaması” adıyla bilinen politikaları açık piyasa işlemleri yoluyla finansal kuruluşların ellerindeki likiditesi düşük ve birçok durumda fiyatlanması mümkün dahi olmayan varlıkları, likit varlıklarla değiştirerek finansal piyasaların yeni bir genişleme dalgası içerisine girmesinin yolunu açtı. Kriz sonrası devreye sokulan birkaç yeni düzenlemenin etkisi ise sınırlı kaldı. Krizin başlangıcından on sene sonra bugün, finansal piyasaların genişlemesi katlanarak devam ederken, finansal kırılganlıkların boyutları da hayli artmış bulunmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 86
Sayfa Aralığı: 32 - 41

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Özgür Orhangazi Kadir Has Universitesi'nde İktisat Profesörüdür. Doktora derecesini 2006'da the University of Massachusetts Amherst'den aldı. Roosevelt University in Chicago (2006-2011)'da ders verdi, the Central Bank of Venezuela (2009)'ya araştırma için davet edildi ve the Political Economy Research Institute in Amherst (2017) ve University Paris 13 (2018)'te misafir öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi, City University of New York, University of Seoul ve the University of Missouri – Kansas City'de ders verdi. Araştırma alanları finansallaşma, finansal ve ekonomik krizler ve alternatif iktisat politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bir cevap yazın