Günümüzde Orta Sınıflar Ve Türkiye – Burak Gürbüz


Yapılan güncel çalışmalar dünyada orta sınıfların toplam gelişmekte olan dünya nüfusu içindeki payının 1990’da %32,7’den 2005’de %48,5’e çıktığını göstermektedir (Ravaillon, 2010). Özeklilikle Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri ile Çin bu gidişatta önemli paya sahipler. Bu sürecin temelini oluşturan ise yukarıdaki ülkelerin yatırım ve tüketim üzerine kurulu yüksek iktisadi büyüme hızlarıdır. Standart teoriye göre bu yeni sınıflar gelişen piyasalarda demokratik süreçleri hızlandırabilir. Clement ve Rougier’ye göre ise yeni orta sınıflar bilimsel bir tespitten çok uluslararası finansın gelişimine vesile olacak siyasal bir projedir (Clement et Rougier, 2015). Burada önemli olan orta sınıfların tespiti için istatistiksel ölçümüdür. Fakat bu konuda da standart teori, tıpkı yoksulluğun ölçümü gibi, birbirinden farklı birçok yöntem ve yaklaşımı barındırmaktadır. En basit tanımı gelire göre %10’luk dilimleriyle en yoksuldan en zengine doğru sıralanmış hane halklarının ortasında kalan yani %50’lilik gelire tekabül edene orta sınıf denilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 72
Sayfa Aralığı: 26 - 34

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın