Haydar Kazgan’dan Galata Bankerleri – Osman S. Arolat


Lütfü Bey’in Ankara Caddesi’ndeki kitabevinde sohbetler yaparken, bu çalışmasını geliştirmesi için kendisine “Dipnot Lütfü” diye takılırdım. Bunun nedeni, bu broşürün Türkiye işçi sınıfı tarihini yazan Sovyet bilim adamı Rozalief’ten Oya Baydar’ın aynı konudaki doktora tezine birçok eserdeki dipnot alıntılarının neredeyse bu broşürün kendisinden daha çok sayfaya ulaşabildiğiydi. Ama Lütfü Ağabey bir cinayete kurban gittiği 1970’li yıllarda çok istemesine rağmen, o broşürün yeni ve geniş şeklini kitaplaştırarak kaleme alamamıştı…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 61
Sayfa Aralığı: 52 - 57

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın