Hollanda Hastalığı Yayılırken… – Erinç Yeldan


Yeni bir sayıda yeniden merhabalar… İktisat ve Toplum dergisinin editörü sevgili Ömer Faruk Çolak bu köşeyi tanıtacak bir “başlık” önermemi isteyince, çok da fazla düşünmeye gerek kalmadan yukarıdaki ana başlığı kullanmanın uygun olacağını düşündüm: mutatis mutandis. Sözcük Latince kökenli ve kaba bir çeviriyle “gerekli herşeyin değişime uğradığı hal” anlamına geliyor. İktisada Giriş derslerinde öğrencilerimizin daha çok karşılaşmakta olduğu, “geride kalan her şey sabit tutulursa” anlamına gelen ceteris paribus kavramının tam zıddı. Şu ceteris paribus kavramına oldum olası alışamamışımdır. Fen bilimlerinin “kontrollü” laboratuar ortamlarında belki ilgili değişkenler sırayla analiz dışına alınabilir ve neden-sonuç ilişkileri tek biricik öğeye indirgenebilir. Buna karşın, sosyal bilimlerde bu türden soyutlama her zaman başarılamamaktadır. Sosyal değişkenler çoğunlukla karşılıklı etkileşim halindedir ve kuramsal soyutlamanın “kısmi analizleri” her zaman gerçek yaşamın “genel dengesiyle” uyuşmayabilir. Belki de bu yüzden fen bilimleri bazen “müspet bilimler”, sosyal bilimler ise “menfi bilimler” olarak adlandırılmıyorlar mı?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 2
Sayfa Aralığı: 26 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın