İktisadi Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinin Büyüme Performansı: 1923-2011 – B. Ali Eşiyok


Ekonomik büyüme olgusu; ekonominin yapısal özelliklerini (dolayısıyla geniş anlamda kalkınmanın) ve uzun dönem performans sonuçlarını özetleyen en temel göstergelerin başında gelmektedir. Ekonomik büyümenin ve yapısal değişimin kaynakları arz ve talep tarafından belirlenmektedir. Büyüme olgusu arz tarafından sermaye birikimi, teknolojik gelişme ve istihdam artışı tarafından belirlenirken, talep yönünden ise iç pazarın genişlemesinin ve derinleşmesinin talep yapısında yarattığı değişme yoluyla belirlenmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 30
Sayfa Aralığı: 23 - 37

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın