İktisat, Kriz Ve İş Birliği: “Ahlak Bilimi Yaklaşımı” – Ercan Eren


İktisadi bir kriz karşısında nasıl başarılı olunabilir? Elbette sorunun yanıtı krizin niteliğiyle yakından ilgilidir. Bu makalede aradığımız yanıt farklıdır; iktisadın nasıl bir bilim olduğundan hareketle soruna yaklaşmak istiyorum. Geleceğimiz nokta ahlaki değerler, iş birliği ve sanatı içerecektir. Doğal bilimler doğayı inceleyen bilimlerdir; fiziksel bilimler ve biyolojik bilimler olarak iki ana dala ayrılırlar. Fiziksel bilimler; fizik, uzay bilimi, kimya ve yer bilimleridir. Evrensel, açıklayıcı birkaç yasası vardır. Test edilebilir, kestirim gücü yüksektir. Tarih dışıdır; her zaman geçerlidir. Bundan dolayı fiziksel bilimler, sert bilim olarak adlandırılmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 116
Sayfa Aralığı: 62 - 74

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın