İktisat Kuramı, İktisat Kurumu Ve İktisadi Davranış Arasındaki Şizofreni – S. Sevinç Orhan


Uluslararası ekonomik politik etkileri bu günde devam eden 2008 resesyonun ardından, yerleşik iktisatta süregelen kuramsal politika uzlaşısı söyleminin, gerek sistemi krize sürükleyen dinamiklerin analizinde, gerekse çıkış stratejilerinin ortaya konularak, küresel istikrarın sağlanmasında yetersiz kaldığını görülmektedir. İktisat yazınında makro uzlaşı kuramının, izlediği akıl yürütme yöntemi başta olmak üzere, varsayımları, kuramsal arka planı ve politika önermeleri arasında ciddi tutarszlıklar vardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 69
Sayfa Aralığı: 26 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın