İktisat Penceresinden Teknolojiye Bir Bakış Ve Türkiye’nin Teknolojideki Yeri – B. Ali Eşiyok


Yeni uluslararası ticaretin ve küreselleşmenin yarattığı 21.yüzyıl koşulları göz önüne alındığında, bir ülkenin uluslararası rekabet gücü elde etmesinin en temel yolunun ülkenin teknoloji üretme kapasitesi ve teknolojik yenilik (inovasyon) konusunda yetkinleşme düzeyine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Teknolojik yenilik kapasitesini artıran ülkeler ve/ veya firmalar hızlı üretim ve gelir artış sağlamanın yanında uluslararası rekabet gücü elde etmede de önemli avantajlar sağlamaktadır. OECD1 tarafından yapılan bir çalışmada da belirtildiği gibi, kapitalizmde teknolojik değişme süreci; Schumpetergil anlamda “yaratıcı yıkım-creative destruction” sürecine dayanmaktadır. Schumpeter’in ifadesi ile Kapitalizmde “sürekli yaratıcı yıkım fırtınası eser-perennial gale of creative destruction.”

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 25
Sayfa Aralığı: 73 - 87

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın