İktisat ve Toplum Sayı 121

Baskı Tarihi : Kasım-2020
Sayfa Sayısı : 112
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
25,0045,00

1 Korona İktisadı - Lord Meghnad Desai 10.00₺
2 İktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları - A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel 10.00₺
3 “Yoktur Eşin Lüküs Hayat” Milyarder Bolluğunda Servet Vergisi Kıtlığı - Ayça Tekin Koru 10.00₺
4 Dış Borcun Sürdürülebilirliği - Sübidey Togan 10.00₺
5 Ekonomide Günü Yaşamaktan Günü Kurtarmaya - Osman Aydoğuş 10.00₺
6 2016 Asgari Ücret Artışının Ücretler, İstihdam ve Kayıt Dışılık Üzerindeki Etkileri - Hasan Tekgüç, Enes Işık, Özgür Orhangazi 10.00₺
7 Makro İktisat ve Kriz: Çözüm Mezo İktisat mı? - Ercan Eren 10.00₺
8 Özgürlük Değerini Yitirirken - Metin Sarfati 10.00₺
9 Finansallaşma Mitleri - Turan Subaşat, Stavros Mavroudeas 10.00₺
10 COVID’in Ekonomi Politiği: Herkes Haklı - Cem Mehmet Baydur 10.00₺
11 Liberal Sol Düşünceye Kısa Bir Bakış - Burak Gürbüz 10.00₺
12 Harun Karadeniz için Bir Vefa - Osman S. Arolat 10.00₺

Bir cevap yazın