İktisat ve Toplum Sayı 127

Baskı Tarihi : Mayıs-2021
Sayfa Sayısı : 144
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Merkez Bankaları Değişiyor mu? - Nazire Nergiz Dinçer 5.00₺
2 Latin Amerika’da Dezenflasyon: Şili ve Peru Örnekleri - Refet S. Gürkaynak, Burçin Kısacıkoğlu 5.00₺
3 Değişen Koşullarda Enflasyon Hedeflemesinin Evrimi - Erdal Özmen 5.00₺
4 Merkez Bankalarının Değişen Rolü ve Para Politikası - Mahfi Eğilmez 5.00₺
5 Yükselen Piyasalarda Para Politikasının Son Yıllardaki Değişimi - D. Filiz Ünsal 5.00₺
6 Bir TCMB Başkanının Para Politikası Analizi - Durmuş Yılmaz 5.00₺
7 Türkiye’nin Yüzyıllık Enflasyon Tarihine Kısa Bir Bakış - Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel 5.00₺
8 Enflasyon Hedeflemesi Türkiye Uygulaması - Ömer Faruk Çolak, Atilla Gökçe 5.00₺
9 Merkez Bankalarının Yeni Normali Merkez Bankası Dijital Paraları mı? - Ahmet Faruk Aysan, İbrahim Musa Ünal 5.00₺
10 Sosyal Bilimciler Konuşuyor - Ayça Tekin-Koru 5.00₺
11 Büyüme (?) Yine Sorunlu - Osman Aydoğuş 5.00₺
12 Home Office Uygulaması ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme - Alpay Hekimler 5.00₺
13 Özgürlüğün Yanılsamaları - Metin Sarfati 5.00₺
14 Sanatta Devletçilik? - Sacit Hadi Akdede 5.00₺
15 Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi - Fikret Şenses 5.00₺
16 Türkan Saylan’ın Yaşam Öyküsü - Osman Arolat 5.00₺
17 Teslimat Filminin Sosyo-Ekonomik Analizi - Sinan Mortan 5.00₺
18 Emek Piyasalarında Eşitsizlik ve Sendikal Örgütlenme - Nur Değerli 5.00₺

Bir cevap yazın