İktisat ve Toplum Sayı 131

Baskı Tarihi : Eylül-2021
Sayfa Sayısı : 128
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Tarihte Uzun ve Anlamlı Bir Yolculuk: Kadın Hakları - Sema Aksoy 5.00₺
2 Kadın İstihdamı ve Uluslararası Çalışma Standartları: Bugün ve Sonrası - Numan Özcan 5.00₺
3 Kadın ve Küçüklere Yönelik Şiddete Özgü Yeni Bir Suç Tipi: “Cebri Kontrol” Suçu - Kadriye Bakırcı 5.00₺
4 Fark Yaratanlar - Nurcan Taylan 5.00₺
5 Menstrüasyon Ürünlerinin Vergilendirilmesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak - Esin Aslanpay Özdemir 5.00₺
6 Dijital Girişimcilik Ekosisteminde Kadın Girişimciler - Asuman Altay, B. Müge Vural 5.00₺
7 COVID-19 Pandemisi ve Turizm Sektöründe Kadın İş Gücü - Burcu Türkcan 5.00₺
8 Bakım Emeğine Küresel ve Feminist Bir Bakış ve Eşit Bakım Emeğine Davet - Zuhal Yeşilyurt Gündüz 5.00₺
9 Politik İktisadın Hırçın Kadını: Rosa Luxemburg - Ömer Faruk Çolak 5.00₺
10 Küresel Cinsiyet Eşitsizlikleri Sürüp Giderken Türkiye’nin Hal-i Pürmelali - Bayram Ali Eşiyok 5.00₺
11 İstatistiklerle Kadın ve Eşitsizlikler - Nuran H. Belet 5.00₺
12 Sosyal Bilimciler Konuşuyor - Prof. Dr. Oğuz Esen 5.00₺
13 Refah Devleti Mit mi Gerçek mi? Türkiye Genel Bütçe Harcamaları Örneği (2006-2020) - Birsen Nacar 5.00₺
14 Özgürlüğe Mecbur mudur İnsan Olan? - Metin Sarfati 5.00₺
15 Torun Ahmet Emre Ateş’in kaleminden Prof. Ahmet Ateş - Osman Arolat 5.00₺

Bir cevap yazın