İktisatçılar Nereye Veya Nerede? – Cem Mehmet Baydur


Bilimi diğer bilme şekillerinden ayıran unsur etkin bilmedir denilebilir. Etkin bilme sürecini diğer bilme süreçlerinden ayıran ise akılcılıktır. Akılcılıktan kast edilen mantık ve gözlem yoluyla elde edilen önermelerin sürekli bir şekilde kontrol edilmesidir. Deneyler ve ölçümler sonu gelmez bir döngü içinde hipotezleri doğrulamaya ya da yanlışlamaya çalışıp dururlar. Doğa bilimlerinde durum kısaca budur. Poper’e göre doğa bilimlerine en yakın sosyal bilim olan iktisatta da durum buna benzerdir. İktisat bir bilim olarak mal, hizmet ve fiyat gibi taşıyıcıları olan toplumsal olayları anlamaya çalışıyor. Şu veya bu şekilde (insanların şu veya bu şekilde davranma işinin analizi psikolojiye ve antropolojiye bırakılmıştır) davranan insanlar bir araya geldiğinde kendi iradelerinin dışında bir gerçek yaratırlar ki buna toplumsal veya iktisadi gerçeklik, bu gerçekliği anlama çabasına ise iktisat diyoruz

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 35
Sayfa Aralığı: 27 - 33

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın