İktisatın Krizi Ve İktisatta Yeni (Anaakım) Yaklaşımlar – Uğur Eser


Dışımızdaki sosyal gerçekliğin anlaşılması ve açıklanmasında izlenecek yöntemin ilk adımı ontolojik (varlıkbilimsel) ve epistemolojik (bilgikuramsal) çözümlemesidir. İktisadi ve sosyal olgular ancak tarihsel olarak ortaya çıkan bir ontolojik yapı ve bu yapının üzerinde inşa edilen epistemolojik düzeye taşındığında anlaşılabilir. Bu sosyal kuramlarda zorunlu bir ilk adımdır. Ontolojik ve epistemolojik kabuller sosyal kuramların metodolojisini, dolayısıyla açıklama ve öngörme biçimlerini belirlemektedir (Kanth 1992). Kriz dönemleri bu kabullerin ve yöntemlerin, dolayısıyla kuramların sorgulandığı dönemler olmuş, geçmişte olduğu gibi günümüzde de şiddetli yöntem tartışmalarına yol açmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 59
Sayfa Aralığı: 18 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın