İller Arasında Farklılaşan Sosyoekonomik Yapının Orta Gelir Tuzağına Etkileri – Selim Çağatay, Ümit K. Seyfettinoğlu,Mehmet Zanbak


“Orta Gelir Tuzağı” olgusu özellikle Dünya Bankası’nın 2007 yılında “Bir Doğu Asya Rönesansı: Ekonomik Büyüme İçin Düşünceler” (An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth)” ve 2012 yılında “Orta Gelirli Büyüme Tuzaklarından Kaçınma (Avoiding Middle-Income Growth Traps)” adlı raporları ile tekrar gündeme gelmiş ve konuyla ilgili akademik tartışma ve çalışmalar, bu raporlarla birlikte hız kazanmıştır. İlk rapor, orta gelirli ülkelerin zengin veya yoksul ülkelere göre daha yavaş bir büyüme performansı sergilediği bulgusuna odaklanırken (Gill vd., 2007), ikinci rapor 1950’lerden sonra büyüme hamlesi gerçekleştiren pek çok ülkenin orta gelir düzeyinden çıkamadığına vurgu yapmaktadır (Agenor vd., 2012). İlgili akademik yazın, ülkelerin orta gelir tuzağında olduğunun tespiti için genellikle iki referans noktasından birine atıf vermektedir. Bunlardan, sıklıkla kullanılan bir tanesi Eichengreen vd. (2011)’dir. Eichengreen vd.’e göre yıllık ortalama kişi başı gelirin 16.000 doların altında kalıyor olması, ülkenin orta gelir tuzağında olduğuna işaret ederken, Dünya Bankası bu tuzak için üst sınırı 12.500 dolar, alt sınırı ise 4.000 dolar civarında belirlemiştir (World Bank, 2013). Orta gelir tuzağı ölçüsü olarak ABD’nin kişi başı gelirine kıyasla açıkladığı ilk rakam, daha sonra Eichengreen vd. (2013) tarafından revize edilip 16.000’den 10.000 dolar civarına düşürülmüştür. Felipe vd. (2012), Dünya Bankası’na benzer bir yöntem kullanarak alt ve üst sınırı sırasıyla 7.250 ve 11.750 dolar olarak belirlemiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 81
Sayfa Aralığı: 15 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. ... Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın