İmalatın Suçu Ne? İthalat Bağımlılığı Ve Ticaret Sektörü – Gül Ertan Özgüzer, Alper Duman


Türkiye’nin dış ticareti 1980 yılında dışa açık ve ihracata dayalı büyüme stratejisine geçiş yaptığından beri önemli ölçüde arttı. İthalatımızın GSYİH’ya oranı 1980’de % 12 iken, % 28’e çıktı. Ben-zer şekilde GSYİH’nın sade-ce % 5’i olan ihracat, % 23 seviyelerine ulaştı. Bu arada ihracatımızın ve de üretimi-mizin çok büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğuna dair bir çok analiz yapıldı. Oysa ki, bu yaşanan olgu sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Uluslararası ticaret uzun süreden beri bir dönüşüm yaşamakta. Artık ihracatın ithalata daha bağımlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bir mal bir ülkede baştan sona üretilmiyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 68 - 72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın