İşgücü Devri Olgusu Temelinde Neoklasiklerin Ve Kurumsalcıların Çalışma Hayatına Ve İstihdam İlişkilerine Bakışı – Gülenay Baş Dinar, Aytekin Güven,Başak Çakar Dalgıç


İşgücü devrinin yüksekliği ya da düşüklüğü, istihdamın sürekliliği ya da geçiciliği ile yakından ilişkili bir olgudur. Kurumsalcılara göre, istihdam ilişkisinin sürekli olması, işveren açısından işgücü devir hızının yüksek olmasından kaynaklanan eğitim maliyetlerinin ve üretim kayıplarının azaltılması imkanını sağlarken, işgücü açısından yaptığı işten ve elde ettiği sürekli gelirden memnuniyet duymasını sağlayarak verimini artırmaktadır. Bu anlamda, istihdam ilişkisinin sürekli olması, işgücünün devir hızını düşüren ve bu açıdan hem işverenlere hem de işçilere önemli yararlar sağlayan önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsalcılar işgücü devrinin yüksek olmasını, işçilerin çalıştığı firmaya bağlılık duymasını teşvik eden kurumsal düzenlemelerin yokluğundan kaynaklandığını düşünmekte; iş güvencesinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret düzeyinin yükseltilmesine yönelik yapılacak iyileştirmeler ile işgücü devrinin azaltılabileceğini ve bunun sonucu olarak ekonomik refahın artırılabileceğini ileri sürmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 48
Sayfa Aralığı: 43 - 53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın