İstek-Arzu Kıskacında Ekonomi Ve Spinoza… – Bozkurt Güvenç


Ekonomi biliminin güncel sorunlarını, filozof Spinoza’nın “istek ve arzu kıskacı”nda tartışmaya açan Metin Sarfati’ nin özgün denemesini ilgiyle okudum. Bütüncül bir insan ve kültür bilim çalışanı olarak yararlandım. Sarfati’nin denemesindeki sorulara ve vardığı sonuçların geçerliğine büyük ölçüde katılıyorum. Hemen belirtmeliyim ki, nice bütüncül olursa olsun, dünya ve insan sorunlarının hiçbir bilim veya felsefenin tekeline sığmayacak kadar karmaşık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, denemenin kendisi değil de, Spinoza’nın Fransızca çevirisindeki desir (“istek”) ve envie (“arzu”) karşılık /karşıtlıkları üzerinde duracağım. İlk İngilizce sözlük yazarı Dr. Johnson’un yakındığı gibi, sözlüklerin en iyisi tam doğru değildir. Tarihi ve felsefi kavramlar yüzyıllar sonra bir kaç sözlükten çevrilince, bazı anlam kaymaları kaçınılmaz oluyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 59
Sayfa Aralığı: 62 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın