İTD 111. Sayı – Demokrasi ve Ekonomi


Dünya ekonomisinde istikrarsızlık tartışmaları yapılırken, bir taraftan da liberal demokrasi tartışması yapılmaktadır. Uluslararası akademik ve popüler dergilerde bu iki konu sürekli gündemi meşgul etmektedir. Bunun nedeni, her iki sorunun da gittikçe ağır sonuçlar doğurmasıdır. Özellikle birçok ülkede gelir dağılımının bozulması, yolsuzlukların art­ması, mülteci akınının tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmesi ülke yöne­ticilerini de, halkı da yeni arayışlara itmektedir. Ne yazık ki bu arayış ülkelerin bir çoğunda daha demokratik yolda yürümesini sağlamamakta, hatta sağcı radikal partileri öne çıkart­maktadır. İktidara gelen bu partiler özellikle Avrupa’da ırkçılığı, İslamofobi’yi öne çıkartan politikalara sırtlarını yaslamakta, böylece ülkelerinde var olan ekonomik ve sosyal sorun­ları görünmez kılmaya çalışmaktadırlar. İlginç olan ise bu tutumun gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin siyasal erklerince adeta birlikte benimsenmiş olmasıdır.

Bu tutuma karşı elbette ki direnişler bulunuyor. Şili, Fransa, Irak, Hong Kong, Lübnan’da yaşanan ekonomik, politik ve sosyolojik sorunlara karşı halk ciddi şekilde sesini yükselti­yor. Bu süreç ülkeler için benzer nitelikleri taşımasa da din gibi sosyolojik unsurlar, işçi sı­nıfının örgütlülük düzeyi, halkın demokratik ilkelere bakışı süreçte belirleyici rol oynuyor.

İTD’nin bu sayısında yaşananları göz önüne alarak ekonomi ve demokrasi ilişkisini öne çıkarttık. Konuyu sadece akademisyenlere bırakmadık; demokratik kitle örgütlerinden (moda adı ile STK), iş dünyasından ve siyasal partilerden görüş istedik. Bu dileğimize bazıları olumlu yanıt verdi, bazıları yanıt vermedi. Yanıt verenlerin görüşlerini belirten yazıları hiç dokunmadan yayımlıyoruz. Konunun Türkiye açısından anlaşılması bu sayede daha kolay olacağı düşüncesindeyiz. Dergi bu haliyle özel bir sayı oldu. Sanırım ekonomi ve demokrasi üzerine bu kadar derli toplu bir çalışma başka dergilerce yapılmadı. Bu da bizim ayrıcalığımız olsun.

İTD’nin bu sayısı içerik bakımından yoğun oldu, umarız okumaktan sıkılmazsınız. An­cak yayımladığımız makaleler, söyleşi ve panel metinlerinin her biri ayrı ayrı değerli. Bu ay Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşemizde duayen iktisatçı İzzettin Önder Hocamızı ağırladık, kendisine bu güzel röportaj için teşekkür ediyoruz. 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde gerçekleştirdiğimiz “İktisatçılar ve İktisatları” panelimize katılan ve bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Asaf Savaş Akat, Hüseyin Özel ve Seyfettin Gürsel’e; Demokrasi ve Ekonomi konusunu değerlendiren kıymetli yazarlarımız Erinç Yeldan, Ercan Eren, Uğur Eser, Erdal Atabek, Çiğdem Boz ve Mert Can Duman’a; sorularımıza yanıt veren İlhan Tekeli, Sübidey Togan, Mahfi Eğilmez, Aykut Lenger ve Süleyman Değirmen’e; Türkiye’nin cari açık sorununu değerlendiren Serdar Sayan’a; küresel ekonominin en büyük problem­lerinden biri olan eşitsizliği irdeleyen Asena Caner’e; STK Başkanlarına ve siyasal partilere çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız ve tarafsız yayıncılık ilkelerine bağlılığımız nedeniyle bu sayıda görüş bildirmeyen/bildiremeyen STK ve siyasal partilere gelecek sayılarda kapımız açık.

İTD onuncu yılına girdi. Siz değerli okurlarımız ve yazarlarımızla büyük bir iş başardık. Kriz ortamında da güzellikler yaratılabilir dedik ve bunu gerçekleştirdik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Editör bölümünü yazarken mail kutuma bir istek düştü. Bir okurumuz derginin tüm sayılarını satın almak istiyordu (daha önce de epeyce bir okurumuz aynı istemde bulunmuştu). Bu talep İTD’nin koleksiyonluk bir dergi olduğunu bir kere daha göstermekte. Bu da editörün keyfi olsun.

Ve gelelim üzücü habere: Artan matbaa, kağıt ve dağıtım giderleri nedeniyle İTD artık 20 TL’den satılacak. Umarım bu fiyat artışı sizi bizden ayırmaz.

Sevgiyle ve okuyarak kalın…

Ömer Faruk Çolak

Bir cevap yazın