İTD 128. Sayı – Davranışsal İktisadın Arayışı


İktisadi olgular, iktisat yazınını da doğal olarak etkilemekte. Örneğin, 1929 Krizi sonrası Keynesyen Okul öne çıkarken, 1970 sonrası Monetarist Okul ve takipçisi yaklaşımlar popüler oldu. 1980 sonrasında doktora tezlerini ana konular halinde sıralasak başı ihracata yönelik büyüme, finansal serbestleşme, kurala dayalı para politikaları çeker. 2008 Krizi sonrasında da kurumcu iktisat, davranışsal iktisat ve deneysel iktisat gibi göreli olarak daha yeni yaklaşımlar çok yazılır, çok konuşulur oldu. 

Bu yaklaşımlar daha çok ana akım teori ve Keynesyen tabanlı. Örneğin Keynes’in beklentiler ve tüketim, tasarruf (yatırım) kararlarına bakışındaki psikolojik yaklaşımı bugün davranışsal iktisatçıların bir kısmı için yol açıcı olmuştur. 

İTD daha önce kurumcu ve davranışsal iktisat özel sayıları yapmıştı, şimdi yine bir özel sayıyla karşınızdayız. Bu tekrarın nedeni, konuyla ilgili yeni çalışmaların varlığıdır. Özellikle son yıllarda davranışsal iktisat artık daha çok alana indi diyebiliriz. Özel dosyamıza farklı üniversitelerden akademisyenler destek verdi, hepsine teşekkür ediyoruz. 

Bu sayıda bir bürokrata, bir siyasetçiye ve saygın bir iktisatçıya, geçen yıl yitirdiğimiz Ali Nejat Ölçen’e ayrı bir yer açtık. Makaleyi sevgili Ayça Tekin-Koru ve değerli hocamız Oktar Türel kaleme aldı. Üstelik de muhteşem bir başlıkla “Bir Yurtseverin Ardından: Dr. Ali Nejat Ölçen (1922-2020)”. 

Sayımızdaki tüm makaleleri ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyorum. 

Mayıs ayı itibarıyla kâğıt fiyatları, 2020’nin Mayıs ayına göre %46,16 oranında arttı, basım maliyetleri de yine benzer oranda yükseldi. Bununla birlikte posta ve kurye hizmetleri de yıllık bazda Nisan ayı itibarıyla %25,67 arttı. İktisat ve Toplum Dergisi olarak yaklaşık bir buçuk senedir bu maliyetlere katlanıyor, fiyat artışı gerçekleştirmiyoruz. Bununla birlikte dergiye sürekli ve düzenli reklam da alamıyoruz. Artık herkes biliyor, reklam almanın yolu yandaş ya da arkadaş olmaktan geçiyor. Biz “özgür basın organı” olmayı tercih ediyoruz; özgür kalmak istiyoruz. 

Bu sebeple, geçmişte yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırmamızda bizimle olun, arkadaşlarınıza ve çevrenize dergimizi önerin. İktisat ve Toplum Dergisi sizinle birlikte var. Biz, birlikte özgürüz. 

Sağlıkla, sevgiyle ve okuyarak, okutarak kalın. 

Bir cevap yazın